Zatwardnicki, S. (2019). Recenzja: J.C. Lennox, Czy nauka pogrzebała Boga? Zderzenie światopoglądów, tłum. A. Gomola, G. Gomola, Poznań 2018, ss. 448. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 27(2), 273–283. https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.2.273-283