Schmerbauch, M. (2020). Katolickie dyskursy wojenne w niemieckiej „Sonntagsblatt” diecezji śląskiej Breslau podczas pierwszej wojny światowej (1914–1918). Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(1), 283–294. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.1.283-294