Skwierczyński, M. (2019). Nabycie przez instytucję kościelną zagranicznej licencji na wydanie w Polsce utworu piśmienniczego. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 27(2), 185–199. https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.2.185-199