Żądło, A. (2020). Budowanie homilii na bazie tekstów euchologijnych w świetle wskazań Dyrektorium homiletycznego. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(1), 237–260. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.1.237-260