Wilk, J. (2020). Metafora wewnętrznej celi dla Jezusa w pismach Elżbiety Catez – św. Elżbiety od Trójcy Świętej. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(1), 177–194. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.1.177-194