Lec, Z. (2020). Dzieje placówki jezuickiej w Opawie na Śląsku Cieszyńskim w latach 1625–1773. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(1), 315–329. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.1.315-329