Jerzak, N. (2020). Pieczęcie biskupa Henryka z Wierzbna (1301–1319). Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(1), 331–350. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.1.331-350