Persidok, A. (2020). "Według całości". Przymiot "katolickości" Kościoła w teologii Henriego de Lubaca. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(1), 133–153. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.1.133-153