Reroń, T. S. (2020). Review: M. Prusak, Bioetyka dla farmaceuty (Bioetics for Farmacist), Bernardinum, Pelplin 2018, pp. 165. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(1), 381–384. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.1.381-384