Stasiak, S., Seul, A., Zieliński, J., & Bednarczyk-Stefaniak, E. (2019). Otworzyć się na prawdę. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 27(1), 5–6. https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.1.5-6