Berkman, J. A. (2019). Fenomenologia a filozofia chrześcijańska. Trzy przemiany Edith Stein. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 27(2), 201–224. https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.2.201-224