Rosik, M. (2020). Kiedy zakończyła się Ostatnia Wieczerza? Polemizując z tezą S. Hahna. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(2), 9–29. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.2.9-29