Rambiert-Kwaśniewska, A. (2020). Problematyka przekładu toponimów w Septuagincie na przykładzie „wełny z Miletu” (Ez 27,18). Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(2), 31–48. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.2.31-48