Słupek, R. (2021). Argument kaloniczny w teologii fundamentalnej. Uwagi na marginesie dokumentu Papieskiej Rady ds. Kultury „Via pulchritudinis” – uprzywilejowana droga ewangelizacji i dialogu. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(1), 301–321. https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.1.301-321