Zatwardnicki, S. (2019). Radykalna ortodoksja jako suspended middle. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 27(2), 121–147. https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.2.121-147