Rowland, T. (2019). Refleksje Romano Guardiniego o byciu "zagubionym w chaosie". Wrocławski Przegląd Teologiczny, 27(2), 113–119. https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.2.113-119