Tarocchi, S. (2020). Jezus Chrystus i współczesne nauczanie Biblii. Kwestia Jezusa jako postaci historycznej. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(1), 7–22. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.1.7-22