Reroń, T. (2021). Antoni Młotek – teolog moralista. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(1), 227-249. https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.1.227-249