Zani, A. V. (2019). Teologia w świecie nauki. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 27(2), 19–32. https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.2.19-32