Beyga, P. (2019). Teologiczna krytyka islamu w nauczaniu Jana Pawła II i Benedykta XVI. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 25(1), 7–18. https://doi.org/10.34839/wpt.2017.25.1.7-18