Jagielski, M. (2020). Reforma i peryferie Świętego Ludu Bożego. Od Yves’a Congara do papieża Franciszka. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(1), 155–175. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.1.155-175