Ostański, P. (2019). Ty będziesz nazywał się Kefas (J 1, 42). Kefas i inne aramejskie osobowe nazwy własne w greckim tekście Nowego Testamentu. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 24(2), 7–22. https://doi.org/10.34839/wpt.2016.24.2.7-22