Zawadzki, R. (2019). Cypr – wyspa ewangelicznej siejby poprzez wieki (część 1). Wrocławski Przegląd Teologiczny, 24(2), 39–53. https://doi.org/10.34839/wpt.2016.24.2.39-53