Liszka, P. (2019). Dogmat chalcedoński syntezą wcześniejszych formuł dogmatycznych i punktem odniesienia przyszłych. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 24(2), 55–71. https://doi.org/10.34839/wpt.2016.24.2.55-71