Rosik, M. (2019). Marina Paszuk, Białoruskie przekłady Pisma Świętego w latach 1926–2013. Studium historyczno-porównawcze, Mińsk: „Pro Christo”, 2017, ss. 412. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 25(1), 210–212. https://doi.org/10.34839/wpt.2017.25.1.210-212