Giemza, B. (2019). Sprawozdanie z I Kongresu Teologii Praktycznej pt. „Polska krajem misyjnym?”, Warszawa, 19–21 września 2016. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 24(2), 239–241. https://doi.org/10.34839/wpt.2016.24.2.239-241