Sambora, D. (2019). Druga i trzecia zapowiedź Męki i Zmartwychwstania Jezusa w ujęciu Łukaszowym. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 27(2), 73–93. https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.2.73-93