Kogut, M. (2020). Starania wrocławskiego biskupa Tomasza I o rozwój kultu św. Stanisława na Śląsku. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(1), 295–314. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.1.295-314