Stasiak, S. (2019). Mądrość prawdziwa. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 23(2), 11–12. https://doi.org/10.34839/wpt.2015.23.2.11-12