Jasiński, A. (2019). Bezpieczne zamieszkanie Izraela – orędzie Ezechiela. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 23(2), 13–25. https://doi.org/10.34839/wpt.2015.23.2.13-25