Ostański, P. (2019). Języki używane przez Jezusa na tle sytuacji językowej w rzymskiej Palestynie. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 23(2), 45–74. https://doi.org/10.34839/wpt.2015.23.2.45-74