Pilarczyk, K. (2019). Wokół problemu datacji Dziejów Apostolskich. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 23(2), 75–94. https://doi.org/10.34839/wpt.2015.23.2.75-94