Stasiak, S. (2019). Człowiek odpowiada sercem na dary Boga. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 23(2), 103–116. https://doi.org/10.34839/wpt.2015.23.2.103-116