Wróbel, M. (2019). Ukrzyżowany Mesjasz. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 23(2), 117–125. https://doi.org/10.34839/wpt.2015.23.2.117-125