Müller, G. L. (2019). Teologia jako nauka. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 27(2), 7–18. https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.2.7-18