Jarosiewicz, A. (2019). Walter Kardynał Kasper i jego eklezjologiczny prymat miłosierdzia. Miłosierdzie w wolności, odpowiedzialności i sprawiedliwości. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 23(2), 127–148. https://doi.org/10.34839/wpt.2015.23.2.127-148