Liszka, P. (2019). Emanacje wewnętrzne Boga Trójjedynego (proballein). Wrocławski Przegląd Teologiczny, 23(2), 181–192. https://doi.org/10.34839/wpt.2015.23.2.181-192