Jerzak, N. (2019). Rola Jana Muskaty, archidiakona łęczyckiego, w wielkim sporze biskupa Tomasza II z Henrykiem IV Probusem. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 23(2), 203–216. https://doi.org/10.34839/wpt.2015.23.2.203-216