Kopiec, J. (2019). Nowe życie w Chrystusie – w perspektywie historycznej. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 23(2), 247–254. https://doi.org/10.34839/wpt.2015.23.2.247-254