Piela, M. (2019). Powstanie metropolii wrocławskiej w 1930 roku. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 23(2), 269–287. https://doi.org/10.34839/wpt.2015.23.2.269-287