Przybysz, M. (2019). Nowe życie w Chrystusie w nowej ewangelizacji w mediach. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 23(2), 311–328. https://doi.org/10.34839/wpt.2015.23.2.311-328