Stasiak, S. (2019). Janusz Wilk, Charakterystyka i zadania przełożonego wspólnoty chrześcijańskiej według Listów Pasterskich. Studium biblijno-pragmatyczne (Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), Księgarnia św. Jacka, Katowice 2015. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 23(2), 336–338. https://doi.org/10.34839/wpt.2015.23.2.336-338