Barwig, R. N. (2019). Recenzja: Bp Andrzej F. Dziuba, Służyć życiu, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2012 ss. 344. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 27(2), 247–251. https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.2.247-251