Dziuba, A. F. (2019). Recenzja: Ks. Czesław Parzyszek SAC, Znaczenie nowej ewangelizacji dla odnowy współczesnego świata, Apostolicum, Ząbki 2012, ss. 381. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 27(2), 259–264. https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.2.259-264