Wojtczak, A. (2021). Maryja "wzorem dla młodego Kościoła" według papieża Franciszka. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(1), 367–391. https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.1.367-391