Stasiak, S. (2019). Ostatnia Wieczerza i poszukiwanie świętego Graala. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 22(2), 47–64. https://doi.org/10.34839/wpt.2014.22.2.47-64