Kowalczyk, D. (2020). Znaczenie kościelnych uczelni wyższych dla Kościoła i świata nauki. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(1), 45–60. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.1.45-60