Froniewski, J. (2019). Odrodzenie praktyki namaszczania chorych w niemieckim luteranizmie. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 22(2), 177–190. https://doi.org/10.34839/wpt.2014.22.2.177-190