Ferdek, B. (2019). Misterium niepokalanego poczęcia w mariologii bł. Johna H. Newmana. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 22(1), 37–50. https://doi.org/10.34839/wpt.2014.22.1.37-50