Froniewski, J. (2019). Konferencja ekumeniczna Od konfliktu do komunii. Wspólne luterańsko-katolickie upamiętnienie reformacji w roku 2017. Paderborn, 10–12 marca 2014 r. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 22(1), 225–229. https://doi.org/10.34839/wpt.2014.22.1.225-229